Domov » Správy » ATEME A ANEVIA VSTUPUJÚ DO EXKLUZÍVNYCH ROKOVACÍCH ZÍSKAVATEĽOV 87% AKCIÍ A 90% HLASOVACÍCH PRÁV ANEVIE

ATEME A ANEVIA VSTUPUJÚ DO EXKLUZÍVNYCH ROKOVACÍCH ZÍSKAVATEĽOV 87% AKCIÍ A 90% HLASOVACÍCH PRÁV ANEVIE


alert

ATEMI (ISIN: FR0011992700) a hlavnými akcionármi spoločnosti ANEVIA (ISIN: FR0011910652) (Ďalej len "spoločnosť“), Ktoré spolu vlastnia 87% základného imania[1] a 90% teoretických hlasovacích práv[2] spoločnosti („Väčšina akcionárov“) Začali exkluzívne rokovania o prevode ich podielu na základnom imaní spoločnosti v prospech spoločnosti ATEME. Transakcia získala predchádzajúcu jednomyseľnú podporu predstavenstva oboch strán. „informačné a konzultačné“Bude zahájený postup s orgánmi zastupujúcimi zamestnancov spoločnosti a ATEME.

Po dokončení vyššie uvedeného „informačné a konzultačné„ATEME by získala všetky akcie spoločnosti v držbe majoritných akcionárov (vrátane akcií, ktoré sa majú vydať pri uplatňovaní cenných papierov umožňujúcich prístup k základnému imaniu spoločnosti), čiastočne formou vecných vkladov („príspevok“) A zvyšok v hotovosti („Nadobudnutia"). Po prevode akcií spoločnosti na spoločnosť ATEME bude nasledovať predloženie zjednodušenej alternatívnej povinnej ponuky vrátane zjednodušenej zmiešanej ponuky (ďalej len „OPM“) A ako alternatívna ponuka zjednodušená ponuka („OPAS“A spolu s OPM„Ponúknuť“) (Príspevok, Nadobúdanie a Ponuka sa ďalej spoločne označujú ako„transakcie„) O všetkých akciách a cenných papieroch umožňujúcich prístup k základnému imaniu spoločnosti, ktoré by spoločnosť ATEME nevlastnila k uvedenému dátumu, v súlade s platnými zákonmi a predpismi, po ktorých bude nasledovať prípadné vyradenie ( "Vytlačiť").[3]

Kombináciou týchto dvoch spoločností by sa vytvoril významný hráč v oblasti infraštruktúry televízneho vysielania s kombinovanými príjmami viac ako 80 miliónov EUR (pro forma 2019).

Michel Artières, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ATEME, hovorí: „Fúzia so spoločnosťou ANEVIA a jej vysokovýkonnými riešeniami na optimalizáciu poskytovania video toku je kľúčovým krokom v našej stratégii rozširovania hodnotového reťazca našich zákazníkov a dobývania nových trhov. Obe spoločnosti zdieľajú rovnaké hodnoty rešpektu a inovácie. Naším poslaním poskytovať najlepšiu kvalitu skúseností je našou ambíciou stať sa referenčným video riešením pre miliardy spotrebiteľov. Spoločná vízia oboch spoločností a ich silná kultúra by nám mali umožniť rýchlo vytvoriť významnú hodnotu pre našich zákazníkov, zamestnancov a akcionárov. “

Laurent Lafarge, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti Anevia, hovorí: „Manažment spoločnosti ANEVIA je s týmto projektom potešený, keď sa spojí s ATEME, lídrom v infraštruktúre distribúcie videa. Táto kombinácia je obrovskou príležitosťou na urýchlenie rozvoja na prosperujúcom trhu vďaka hodnotovej ponuke, ktorá je bohatá a silná v inováciách. “

V tejto fáze diskusií sa predpokladajú nasledujúce podmienky pre vklad a nadobudnutie celkom 87% základného imania spoločnosti1 (90% teoretických hlasovacích práv spoločnosti):

  • Pokiaľ ide o príspevok, prostredníctvom delegácie udelenej na mimoriadnom valnom zhromaždení akcionárov ATEME, ktoré sa konalo 10. júna 2020, by spoločnosť ATEME (x) podľa svojho dvadsiateho uznesenia vydala (x) a pridelila majoritným akcionárom 1 novú kmeňovú akciu ATEME a ( y) zaplatiť peňažnú protihodnotu vo výške 20 EUR výmenou za 10 akcií spoločnosti;
  • Zostávajúce akcie spoločnosti v držbe majoritných akcionárov (pre každý počet menší ako 10) by sa predali podľa akvizície za cenu rovnajúcu sa 3.5 EUR za predanú akciu;
  • Tieto podmienky by stanovili podnikovú hodnotu spoločnosti na 19 miliónov EUR, tj 1.2-násobok výnosov spoločnosti v roku 2019;
  • Predstavenstvo Spoločnosti vymenuje nezávislého experta zodpovedného za prípravu správy o finančných podmienkach Ponuky a Squeeze-Out, ktorú by prípadne mohla implementovať spoločnosť ATEME v súlade s platnými zákonmi a predpismi. Spoločnosť bude v neskoršej fáze komunikovať o nezávislom znaleckom postupe, ako aj o finančných podmienkach Ponuky a Squeeze-Out, v súlade s platnými zákonmi a predpismi. Okrem toho sa v mene a na účet ATEME podá žiadosť predsedovi obchodného súdu vo Versailles o vymenovanie audítorov príspevkov, ktorí by boli zodpovední za hodnotenie hodnoty vecných vkladov v súvislosti s príspevkom a Ponuka a čestnosť navrhovaného výmenného pomeru.

Akcionári Spoločnosti budú mať v súvislosti s potenciálnou ponukou, ktorá bude realizovaná po poskytnutí príspevku a akvizícii, možnosť:

  • buď ponúknuť svoje akcie spoločnosti OPM za úhradu v hotovosti vo výške 20 EUR a 1 novú kmeňovú akciu spoločnosti ATEME za 10 akcií spoločnosti, v zásade za zostatok svojich akcií (pre každú z nich zodpovedá nižšiemu počtu) ako 10) sú ponúkané za protihodnotu 3.50 EUR za akciu spoločnosti;
  • • alebo ponúknuť svoje akcie spoločnosti OPAS za protihodnotu 3.50 EUR za akciu spoločnosti.

Ak sa získajú stanoviská príslušných orgánov zastupujúcich zamestnancov spoločnosti a ATEME a správy nezávislého experta a audítorov audítora, mohli by byť akvizičné a príspevkové transakcie dokončené pred koncom tretieho štvrťroka 2020 a ponuky pred začiatkom tretieho štvrťroku 2020. koniec štvrtého štvrťroka XNUMX.

O spoločnosti ATEME: Ateme je novým lídrom v infraštruktúre distribúcie videa, ktorý poskytuje prémiový obsah a najväčšími poskytovateľmi služieb na svete. Spoločnosť ATEME, ktorá je kótovaná na burze Euronext Paris od roku 2014, zmenila oblasť videohovoru. ATEME bola prvou spoločnosťou, ktorá uviedla na trh 10-bitové riešenie 4: 2: 2, prvé, ktoré ponúklo plne funkčné riešenie HEVC a HDR, a nedávno uviedla na trh prvé skutočné softvérové ​​riešenie NFV pre video vysielanie určené na podporu prechodu služby. poskytovatelia video dátových centier. Na doplnenie svojich špičkových technológií spolupracujú ATEME s technologickými špičkami, ako sú napr Intel, Apple a Microsoft, aby vytvorili najlepšie riešenia poskytovania videa. ATEME je aktívnym členom skupín a organizácií, ako sú DVB a SMPTE, ATEME sa aktívne podieľala na práci ITU na normalizácii kodeku HEVC v roku 2013. V júni 2014 sa ATEME pripojil k Aliancii pre otvorené médiá, aby pomohol vyvinúť otvorený a bezplatný videokodek. ATEME má ústredie vo Vélizy, Ile de France, a má pobočky pre výskum a vývoj a podporu v Rennes, Denveri, Sao Paule, Singapure a Sydney. ATEME má obchodnú prítomnosť v 24 krajinách a zamestnáva 300 zamestnancov, vrátane 100 z popredných svetových odborníkov na video. V roku 2019 spoločnosť ATEME obsluhovala takmer 400 zákazníkov po celom svete a dosiahla obrat 66.4 milióna EUR, z čoho 93% sa dosiahlo prostredníctvom vývozu.

O spoločnosti ANEVIA: Anevia, vydavateľ softvéru pre OTT a IPTV distribúcia živej, odloženej a na požiadanie (VOD) televízie a videa, ponúka kompletné portfólio riešení kompresie videa, multi-screen IPTV headendy, cloud DVR a CDN. Spoločnosť Anevia vyvíja inovatívne technológie, ktoré umožňujú sledovanie televízie kdekoľvek, kedykoľvek a na akomkoľvek termináli vrátane 4K Ultra HD, Spoločnosť Anevia sa zameriava na trh svetoznámych telekomunikačných a platených televíznych operátorov, prevádzkovateľov vysielania obsahu a poskytovateľov video služieb v hoteloch, zdravotníctve a podnikovej sfére, či už vo verejnom alebo súkromnom sektore. Spoločnosť Anevia, založená v roku 2003, je priekopníkom vo vývoji flexibilných a škálovateľných softvérových riešení. Spoločnosť je aktívnym prispievateľom do niekoľkých združení v televíznom, zdravotníckom a podnikovom sektore, ktorých je členom. Spoločnosť Anevia je so sídlom vo Francúzsku, s regionálnymi kanceláriami v Spojených štátoch, Dubaji a Singapure, kótovaná na trhu rastu Euronext v Paríži. , Pre viac informácií navštívte www.anevia.com

Poznámky pod čiarou:

1) Vrátane oslabenia opčných listov a BSPCE, ktoré by majoritný akcionár vykonával spolu s vkladom.

2) Vrátane oslabenia opčných listov a BSPCE, ktoré by majoritný akcionár vykonával spolu s vkladom.

3) Spoločnosť vydala k dátumu tejto tlačovej správy 11 kategórií opčných listov (BSA), vrátane jednej kategórie, ktorej platnosť uplynula 29. júna 2020. Majoritní akcionári v súčasnosti vlastnia BSA, ktoré oprávňujú upísať 828,286 1,053,581 nových akcií z 5 225,295 4 nové akcie, ktoré sa majú vydať v dôsledku vykonávania všetkých BSA. Po nadobudnutí akcií a BSA od väčšinových akcionárov by zostalo 5 kategórií BSA, čo by dávalo právo upísať celkový počet 4 500 akcií, tj približne 7.30% základného imania na zriedenom základe. Zvyšných 1 kategórií BSA má tieto vlastnosti: BSA 20.35 (2017 BSA za realizačnú cenu 12,500 EUR, 2.86 BSA poskytujúci právo na 1 akcií), BSA 1.00C (2019 50,000 BSA za realizačnú cenu 2 EUR, 07 BSA právo na 1 akcie), BSA 1.00A (776,873 2.25 BSA pri realizačnej cene 1, 0.18 EUR, 11,370 BSA poskytujúca právo na 2.00 akcie), BSA A (1 1.00 BSA kótovaná pri realizačnej cene 2,487,685 EUR, 3,264,558 BSA poskytujúca právo na XNUMX akcie) ), BSA B (XNUMX XNUMX BSA kótovaných za realizačnú cenu XNUMX EUR, XNUMX BSA poskytujúci právo na XNUMX akcie). Uvedené BSA A záruky sú v držbe najmä väčšinových akcionárov (XNUMX XNUMX XNUMX BSA A za XNUMX XNUMX XNUMX BSA A). Pokiaľ ide o BSA, na ktoré sa zameriava ponuka, cena ponúknutá za BSA bude v súlade s cenou ponúkanou za akcie.


alert