Úvod » predstavoval » Ako môžu podcasteri predávať svoje kreatívne hlasy @IBCShow

Ako môžu podcasteri predávať svoje kreatívne hlasy @IBCShow


alert

Kreativita nie je iba kvalita, ktorú máme všetci v sebe. V oveľa vyššej miere je to základ na zistenie vlastnej identity. Existuje veľa spôsobov, ako si človek môže vytvoriť svoju identitu prostredníctvom svojej kreativity. Teraz, keď žijeme v digitálne orientovanejšom veku technologických inovácií, máme viac ako dosť prostriedkov na vyjadrenie seba a tvorivého hlasu, ktorý máme všetci v sebe, ktorý by chcel byť vypočutý a prosený, aby bol rovnako autentický ako naša túžba komunikovať prostredníctvom značky, ktorá môže byť. Bez ohľadu na to, kde leží naša kreatívna chuť alebo snaha, či už vďaka našej láske k písaniu, maľbe, poézii alebo kine, najúčinnejšie a najrozsiahlejšie prostriedky, pomocou ktorých môžeme dosiahnuť väčší dosah značky, sa dajú nájsť v inovatívnom použití podcastu.

Podcast nie je len efektívnym spôsobom pre tvorcov, aby otvorene hlasovali a autenticky vyjadrovali svoje nápady, je to tiež veľká motivácia, ktorá im pomáha pri ďalšom marketingu a rozširovaní značky, ktorej kreatívny hlas sa môže stať. Vzhľadom na našu technologicky inovatívnu éru sa vyhliadka na vytvorenie podcastu stala dostupnejšou prostredníctvom rôznych platforiem, ako sú napr NAB, Kotva, Libsyn, SoundClouda mnoho ďalších neuveriteľných možností navrhnutých špeciálne na pomoc umelcovi pri komunikácii s tvorivosťou, o ktorej vedia, má potenciál stať sa vynikajúcou značkou. Teraz, aj keď zavedenie podcastu môže byť relatívne jednoduchým procesom, zostáva skutočnosťou, že ak má dôjsť k akejkoľvek potenciálnej propagácii značky, potom musí mať umelecký obsah veľkú kvalitu, aby bol efektívny.

Bez ohľadu na to, z akého predmetu sa najviac cítime, všetci sa chceme podeliť o naše najintelektívnejšie myšlienky na danú tému a aby sme to dosiahli, je dôležité, aby sme ju udržali vyleštenú a dobre organizovanú. To však neznamená, že kreatívny podcaster by mal mať napísaný scenár a bzučať publikum, ktoré sa snaží stavať na duši, ktorá nudí strach, ktorý ich nakoniec odvráti. Každý podcaster s významnou hodnotou však môže uspieť v kvalite svojho obsahu a dobrý spôsob, ako sa dozvedieť o kvalitnom obsahu, vďaka ktorému je skvelý podcast, sa dá zistiť návštevou IBC 2019.

IBC 2019 je mediálna, zábavná a technologická show. Táto technická konferencia sa uskutoční v septembri 13-19, 2019 v Rai Amsterdam, s viac ako 1,700 vystavovateľmi a viac ako 55,000 účastníkmi pozostávajúcimi z inovátorov, kľúčových tvorcov rozhodnutí a tlače. Pre každého podcastera, ktorý chce získať viac informácií o tom, ako môžu vylepšiť svoje podcasty pre potenciálny rast značky, potom im IBC 2019 môže pomôcť poskytnúť platformu na prezentáciu svojej značky, uvedenie produktov na trh, rozšírenie svojej siete vzťahov, keď sa zapájajú. s potenciálnymi zákazníkmi a vedúcimi predstaviteľmi odvetvia, ktorí poznajú všetky kroky a kamene na zvýšenie kreativity potrebnej na to, aby im pomohli a ich podcasty rástli. Účasť na IBC 2019 umožní umelcom sprostredkovať myšlienky, ktoré nepochybne prešli okolo hlavy za posledný rok alebo dva strávené v tichom kreatívnom mučení, ktoré sú všetci často známe v ich otáľaní.

Účasťou na IBC 2019 bude mať každý tvorca prístup k úžasným vystavovateľom naplánovaným na prezentáciu. Niekoľko Vystavovatelia IBC 2019 patrí:

IEEE Broadcast Technology Society

و IEEE Broadcast Technology Society je organizácia zameraná na členstvo. Je otvorená pre všetkých v vysielacom priemysle a príbuzných odboroch. Ich poslaním je slúžiť potrebám členov ako spôsob, ako ďalej zvyšovať ich odborné znalosti, a plnia túto misiu tým, že ich informujú o najnovších výsledkoch výskumu a trendoch v priemysle, čo môže pomôcť len pri poskytovaní obohatenia možností vzdelávania a vytvárania sietí pre tvorcov a značky, ktoré chcú stavať. Ak sa pozriete na BTS na stránke Hala 2 - 2.A60,Hala 8 - 8.F51, a Partnerský pavilón, budú mať začínajúci tvorcovia prístup k neuveriteľným službám, ako sú školenia, ktoré ponúkajú, správy o podnikaní a technológiách, ich pracovný proces a ako im môžu pomôcť lepšie spravovať predplatiteľov svojich podcastov.

VEĽKÝ Pavilón Británie a Severného Írska

Pokiaľ ide o marketing a nevyhnutnú expanziu, klientela by sa mohla veľmi dobre využiť pri pohľade na Pavilón Veľkej Británie a Severného Írska a ako sa zameriava na pomoc ľuďom pri výbere najlepších obchodných partnerov v najdôležitejšej technológii na svete tým, že ukazuje širokú škálu produktov, služieb a technológií. Tento pavilón podporuje Ministerstvo pre medzinárodný obchod (DIT), ktoré pomáha obchodným spoločnostiam so sídlom v Spojenom kráľovstve zabezpečiť ich úspech na medzinárodných trhoch prostredníctvom vývozu. Ak chcete získať viac informácií o tom, ako môže byť techUK užitočný zdroj, najlepším spôsobom je vyskúšať obidve www.techuk.org a www.great.gov.uk/international/, Budú v Hala 5 - 5.B48, Hala 8 - 8.B38, Hala 10 - 10.A42.

AWEX - WALLONIA EXPORTNÁ A INVESTIČNÁ AGENTÚRA

و AWEX-Valónska exportná a investičná agentúra riadi rozvoj a riadenie Valónskych medzinárodných hospodárskych vzťahov. Propagačná a informačná motivácia Valónskej agentúry so zameraním na zahraničný obchod a zahraničné investície, ktorá slúži medzinárodnej i valónskej podnikateľskej komunite, lepšie slúži na poskytovanie kvalitných odborných znalostí v oblasti propagácie, vyhľadávania a informovania potenciálnych investorov. To môže tvorcom slúžiť iba ako jedna z mnohých možností, ako ďalej skúmať, ako môžu ďalej rásť a rozširovať svoju značku, aby ich tvorivý hlas mohol byť správnym smerom. Awex sa uskutoční v roku 2006 Hala 10 - 10.D31.

Spolu s uvedenými pavilónmi si budú môcť tvorcovia pozrieť aj Pekingský pavilón ktoré sa bude konať v Hala 3 - 3.A21, A Kórejský pavilón in Hala 2 - 2.A31, Viac informácií o tom, ako môžu tvorcovia získať lepší prehľad o tom, ako efektívne predať svoj kreatívny hlas do značky prostredníctvom inovácie podcastu, môžu navštíviť show.ibc.org získať dobrý náskok.


alert