Home » Náš príbeh

Náš príbeh

Ryan Salazar, zakladateľ

Ryan Salazar, zakladateľ Vysielajte Beat Magazine

Duchovný nadšený moderný mediálny podnikateľ Ryan Salazar, Broadcast Beat, zachytáva výklenky, ktoré ostatné odbytia odložili a objavili nové trhy a technológie, ktoré sa formujú.  „Časopis Broadcast Beat bol navrhnutý tak, aby všetkým priniesol všetky novinky z tohto odvetvia,“ Touts Salazar. "Predstavte si, stovky popredných výrobcov a firiem pôsobiacich v oblasti public relations ... všetci narazili na jedno miesto, aby zdieľali najnovšie priemyselné správy!" Okrem toho má Broadcast Beat autorov písania originálneho obsahu každý deň. Títo autori sú autormi takmer všetkých popredných tlačených a elektronických publikácií v tomto odbore! “

Tvorba obsahu, správa obsahu a doručovanie obsahu - to všetko je pokryté! Obsah je v mediálnom obchode kľúčový a znalosť jeho jediného zdroja má mimoriadny význam. Hovorí sa, že poznanie je polovica úspechu - máme pre vás tú polovicu zabezpečenú A POTOM NIEKOĽKO!

Broadcast Beat už nahradil staré publikácie, ktoré ako médium chrlili správy o produkcii vysielania v tlači. Nejdeme iba dostávať novinky - sú dodávané priamo na našu webovú stránku! Broadcast Beat pokrýva všetky priemyselné šou na celom svete a vo väčšine prípadov s online video pokrytím priamo z výstavnej plochy.

„Máme kontakty so všetkými poprednými public relations firmami, vysielateľmi a výrobcami, vrátane organizácií ako National Association of Broadcasters (NAB), Society of Motion Picture & Television Engineers (SMPTE), Národná akadémia televíznych umení a vied (NATAS) a ďalšie, “uvádza Salazar. 

Toto odvetvie potrebuje hlas - a spoločnosť Broadcast Beat je tu na to, aby ho poskytla. Okrem všetkého obsahu, ktorý ste očakávali od zdrojov, na ktorých ste teraz či v minulosti závislí, sú čitatelia radi, že vidia nadbytok materiálov od technického až po rozmarný a všade medzi nimi. Broadcast Beat sa zameriava na novú a nastupujúcu technológiu a predstavuje ju z hľadiska, ktoré zaujíma priemyselných aj vonkajších záujemcov.

Uvažujete o zmene kariéry v médiách? Broadcast Beat obsahuje zoznamy horúcich pracovných miest, ktoré vás nielen zaujmú, ale potenciálne vás zaradia do kategórie „hýbateľov“ a zvýšia vaše zárobky! Nájdite si perfektné zamestnanie, ktoré vám bude nielen vyhovovať, ale bude sa aj ideálne hodiť pre vaše nové zamestnanie! Precvičte si svoje vedomosti a skúsenosti, ale aj finančnú základňu! Práca bude vonku - konajte TERAZ pre zmenu k lepšiemu!

Zatiaľ čo sa objavila fráza „The Cloud“ a bola zdanlivo rýchlo nadužívaná, na budúcnosť mediálneho obsahu a uspokojovania dopytu po mobilných zariadeniach a počítačoch spolieha Cloud, aby poskytli modernému spotrebiteľovi to, čo po celú dobu chceli - obsah kedy a kde je pre nich pohodlné si ich prezerať. Som dokonca súčasťou veľkej organizácie zaoberajúcej sa cloudom - povedomie o ktorom Broadcast Beat pomôže šíriť sa.

Toľko oblastí, toľko k pokrytiu - ale bude tu Broadcast Beat, aby ste sa uistili, že ste tam! Denné príbehy vám pomôžu udržať si prehľad o neustále sa meniacom mediálnom priemysle, od najmenších výkyvov až po veľké zmeny! Vďaka dobre informovaným autorom budete na mediálnom trhu tak dobre informovaní, ako by ste mali! Je toho veľa, čo musíte urobiť - takže zatiaľ majte aktuálne informácie a zostaňte v blogoch!

NESMIEš sledovať tento odkaz alebo budeš zakázaný na stránkach!